Xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày 26/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.…