Philippine thông báo dự thảo quy định về ghi nhãn năng lượng cho thiết bị chiếu sáng

Ngày 31/5/2021 cơ quan quản lý Philippine thông báo dự thảo quy định về ghi nhãn năng lượng cho thiết bị chiếu sáng. Các hướng dẫn này cung cấp các…