Ngày Tiêu chuẩn Thế giới: Thúc đẩy năng lượng xanh, phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững

Từ năm 1970, ngày 14/10 hằng năm đã được 3 tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật…