Quy chuẩn kỹ thuật về phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy

Ngày 29/12/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 46/2023/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành…