Giám sát chất lượng hàng hóa, thiết bị đo lường tại chợ, trung tâm thương mại

Ngày 16/5/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trong đó quy…