Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm với cơ sở sản xuất mật ong xuất khẩu

Ngày 24/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y (VSTY) và an…