Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn đối với dầu ô liu

Ngày 26/7/2022, Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 191 - Dầu ô liu. Sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 191 đối với dầu ô liu. Tiêu chuẩn…