Ukraine thông báo dự thảo quy định về quản lý hóa chất

Ngày 10/7/2024, Ukraine thông báo dự thảo quy định về quản lý hệ thống thông tin an toàn hóa chất. Theo đó, quy trình này nêu rõ việc thiết lập,…