Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn đối với khí thiên nhiên

Ngày 06/3/2023, Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn DUS 2483: 2022, Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho khí thiên nhiên nén (CNG) và Khí thiên nhiên hóa lỏng…