Hội thảo: CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt

Hội thảo "CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt" Thời gian: Thứ Tư, ngày 01 tháng 07 năm 2020 Cơ quan tổ chức: Viện Nghiên cứu…