Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.634.311;

Fax: 02033.833.903

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.