Giới thiệu hiệp định WTO

WTO được thành lập nhằm tạo nên một diễn đàn thương mại, nơi các vấn đề liên quan đến thương…

Xem thêm

Hệ thống GATT/WTO là một chủ thể kiến tạo niềm tin quan trọng. Các cuộc chiến tranh thương mại những…

Xem thêm

WTO là gì? WTO có tên đầy đủ là Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization). Tổ chức…

Xem thêm
  • TBT QUẢNG NINH
  • TBT VIỆT NAM
  • Hiệp định khác
  • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NINH
  • Đơn vị quản lý: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Số 41, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thống kê truy cập
Số người đang xem: 0
Số lượt người xem: 321

Khi trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ website này, đề nghị nêu rõ nguồn www.quangninh.tcvn.gov.vn