Năng suất chất lương

Truy suất nguồn gốc, mã số mã vạch

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Đo lường, thử nghiệm

Đề tài, dự án, kế hoạch

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG NINH
  • TBT QUẢNG NINH
  • TBT VIỆT NAM
  • Hiệp định khác
  • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NINH
  • Đơn vị quản lý: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thống kê truy cập
Số người đang xem: 0
Số lượt người xem: 161

Khi trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ website này, đề nghị nêu rõ nguồn www.quangninh.tcvn.gov.vn