Danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

 Ngày 03/3/2024, Bộ Công thương có văn bản số 1487/BCT-PVTM về việc cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện…