Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2022/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt…