Triển khai nhiệm vụ: “Tư vấn, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa”

Năm 2022, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các UBND…