Ngày 31/5/2021 cơ quan quản lý Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi Điều 6, Điều 9 và Phụ lục 2 Điều 8 của Quy định về ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn. Các sửa đổi chính của Quy định về Ghi nhãn Dinh dưỡng cho Sản phẩm Thực phẩm Đóng gói sẵn như sau:

Các đơn vị đo lường để ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm đóng gói sẵn phải được dán nhãn bằng tiếng Trung Quốc hoặc sử dụng hệ mét hoặc các ký hiệu chung của chúng và phù hợp với các quy định sau:

(1) Đơn vị “trên mỗi khẩu phần” trong ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm, thực phẩm rắn (bán rắn) phải được biểu thị bằng gam; thực phẩm lỏng phải được biểu thị bằng mililit (mL hoặc ml); viên nén và viên nang (trừ thực phẩm dạng kẹo) phải được biểu thị bằng gam, viên nén hoặc viên nang.

(2) Giá trị calo được biểu thị bằng kilocalories (Kcal hoặc kcal).

(3) Protein, chất béo (axit béo), chất béo bão hòa (axit béo) và chất béo chuyển hóa (axit béo), chất béo không bão hòa (axit béo), carbohydrate, đường, chất xơ ăn kiêng và rượu đường được tính bằng gam (g) .

(4) Natri, cholesterol và axit amin được biểu thị bằng miligam (mg).

(5) Tên và đơn vị vitamin và khoáng chất phải tham khảo Phụ lục 1.

(6) Các giá trị dinh dưỡng khác được biểu thị bằng cách sử dụng hệ thống số liệu hoặc ký hiệu chung của chúng.

Định dạng dữ liệu của các đơn vị ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm đóng gói sẵn phải tuân thủ các quy định sau:

(1) Mỗi ​​số lượng, số khẩu phần, giá trị tham chiếu phần trăm hàng ngày, phải được ghi nhãn bằng cách sử dụng số nguyên nguyên hoặc số nguyên với một dấu thập phân. Mỗi khẩu phần sản phẩm thực phẩm ở dạng viên nén và viên nang (không bao gồm thực phẩm kẹo) đơn vị viên nén hoặc viên nang được thể hiện, phải được ghi nhãn bằng số nguyên.

(2) Kích thước khẩu phần (trọng lượng hoặc sức chứa) có thể được gắn nhãn bằng số nguyên có hai dấu thập phân khi nó quá nhỏ để thể hiện giá trị thực nếu được gắn nhãn bằng số nguyên có một dấu thập phân.

(3) Khi một sản phẩm đóng gói sẵn không được lắp ráp có trọng lượng khác nhau hoặc số khẩu phần của nó không thể chia hết, số khẩu phần có thể được gắn nhãn là “Gói này chứa (khoảng) khẩu phần” sau khi định dạng dữ liệu thành số nguyên.

(4) Caloric, protein, axit amin, chất béo, axit béo, cholesterol, carbohydrate, đường, natri, chất xơ ăn kiêng và các chất dinh dưỡng khác được dán nhãn tự nguyện sẽ được ghi nhãn bằng cách sử dụng số nguyên nguyên hoặc số nguyên với một dấu thập phân, hoặc có thể được chỉ ra thực tế Nội dung.

(5) Nhãn cho vitamin và khoáng chất không được vượt quá ba số liệu.

(6) Định dạng dữ liệu phải tham khảo Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc CNS2925 “Thực hành chỉ định các địa điểm quan trọng trong các giá trị giới hạn cụ thể” hoặc phương pháp “Làm tròn”.

Mục tiêu thông tin người tiêu dùng, nhãn mác. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3740_00_et.pdf

G / TBT / N / TPKM / 458