Ngày 28/5/2021 Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn DUS DEAS 866: 2021 Bao giấy để đóng gói xi măng – Đặc điểm kỹ thuật. Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm như sau:

Yêu cầu chung: Giấy không được có các khuyết tật có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sử dụng của giấy. Bao giấy phải được làm bằng các miếng giấy lồng nhau tốt với độ căng phù hợp.

Đóng gói và ghi nhãn: Bao tải giấy phải được đóng gói trong các bao bì phù hợp để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng bình thường.

Mỗi bao giấy phải được đánh dấu rõ ràng và không thể tẩy xóa bằng các đặc điểm sau: tên và địa chỉ thực của nhà sản xuất / nhà cung cấp và / hoặc nhãn hiệu đã đăng ký; tổng số cân bằng T.E.A (Năng lượng kéo của sự hấp thụ); nước xuất xứ hoặc sản xuất; số lô / mã (tùy chọn); và loại E.

Lấy mẫu: phải được thực hiện theo ISO 186.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA/21_3703_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / UGA / 1330