Dự thảo quy định nguyên tắc ghi thông tin thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất…