Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường giai đoạn từ 2024-2026 theo Nghị quyết 109/2023/QH15. Cụ thể, đối với lĩnh vực môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường từ 2024-2026:

– Quy chuẩn về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; khí thải công nghiệp; về nước thải chăn nuôi; nước thải công nghiệp; nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối đối với khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; độ rung; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn;

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

– Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị (dự kiến lựa chọn trong một số ngành/lĩnh vực: Nhựa, điện – điện tử, dệt may, bọt chống cháy, sơn, xi mạ, cao su, giấy/bao bì thực phẩm, vật liệu cách nhiệt…).

Nguồn: TBT Quảng Ninh