Tọa đàm với các chuyên gia kỹ thuật phía bắc năm 2023

Ngày 08/6/2023, Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Toạ đàm với các chuyên gia kĩ thuật phía bắc năm 2023. Đến dự Hội…