Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 132/QĐ-TTg về việc trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) cho 49 tổ chức/doanh nghiệp.

Theo đó có 22 giải vàng, trong đó loại hình sản xuất lớn có 14 doanh nghiệp; loại hình sản xuất nhỏ và vừa có 04 doanh nghiệp; loại hình dịch vụ lớn có 03 doanh nghiệp;

Có 27 giải thưởng chất lượng quốc gia, trong đó loại hình sản xuất lớn có 07 doanh nghiệp; loại hình sản xuất nhỏ và vừa có 17 doanh nghiệp; loại hình dịch vụ lớn có 01 doanh nghiệp; loại hình dịch vụ nhỏ và vừa 02 doanh nghiệp.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Mục tiêu của GTCLQG là tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp (DN) đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, cũng như tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập của các DN trên thị trường. Việc tham dự giải thưởng cũng là cơ hội giúp các DN học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động của đơn vị một cách toàn diện, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những thiếu sót trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh…

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cũng là giải thưởng duy nhất về Chất lượng, được quy định trong Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và trực thuộc hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài mục đích tôn vinh ở cấp quốc gia, các tiêu chí của GTCLQG còn là một mô hình, hệ thống quản lý các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế, là cơ hội để doanh nghiệp nhìn nhận lại một cách toàn diện các hoạt động, nhận ra các mặt mạnh, mặt yếu để có định hướng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nguồn: TBT Quảng Ninh