Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Nhập khẩu phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Tạm nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và sau đó tái xuất khẩu; nhập khẩu để nghiên cứu khoa học, thử nghiệm;

Quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

Quy định cửa khẩu nhập khẩu:  Ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Thanh Hóa (Nghi Sơn), Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

hủ tục nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Nguồn: TBT Quảng Ninh