Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 ban hành Sửa đổi 01:2018 QCVN 09:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử và mục đích tương tự, Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 ban hành QCVN 19:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED và Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 22/05/2020 Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid – 19 bùng phát khó lường gây ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các thiết bị điện, điện tử chịu điều chỉnh của Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN bị tồn đọng, không tiêu thụ được trên thị trường. Chuỗi cung ứng linh kiện (đặc biệt là IC) và sức mua của người tiêu dụng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, thử nghiệm sản phẩm đèn LED chịu điều chỉnh của Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN. Do vậy, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Lò vi sóng (kể cả loại kết hợp), bếp điện (bao gồm bếp điện từ) kiến nghị gia hạn áp dụng các điều khoản của Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đèn LED kiến nghị lùi thời hạn áp dụng các điều khoản của Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN.

Theo tinh thần tại Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, theo đó Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung chỉ đạo nhằm duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Ý kiến đối với dự thảo Thông tư và gửi văn bản trả lời trước ngày 24/12/2021 về địa chỉ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn: TBT Quảng Ninh