Dự thảo quy định thép dẹt cán nóng nhúng kẽm của Thái Lan

Ngày 04/11/2021 Thái Lan thông báo dự thảo quy định thép dẹt cán nóng nhúng kẽm phải phù hợp với tiêu chuẩn thép dẹt cán nóng nhúng kẽm (TIS 3243…