Ngày 27/05/2024, Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Saudi (SASO) thông báo dự thảo Tiêu chuẩn đối với máy điều hòa không khí công suất lớn – yêu cầu hiệu suất và phương pháp kiểm tra.

Tiêu chuẩn này quy định tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) và các yêu cầu thử nghiệm đối với máy điều hòa không khí công suất lớn đối với các loại sản phẩm chính sau:

– Máy điều hòa không khí chạy bằng điện.

– Thiết bị ngưng tụ.

– Máy làm lạnh.

– Máy làm lạnh hấp thụ.

– Máy điều hòa không khí có lưu lượng môi chất lạnh biến thiên (VRF) vận hành bằng điện.

– Máy điều hòa không khí âm trần, âm sàn và dàn ngưng phục vụ phòng máy tính.

– Tiêu chuẩn áp dụng cho máy điều hòa không khí được thiết kế để hoạt động với mạch một pha hoặc mạch ba pha (Tần số 60 Hz).

Dựa trên phản hồi nhận được, các bản cập nhật sau đã được thực hiện theo tiêu chuẩn:

– Bao gồm tùy chọn thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO quốc tế cho Máy điều hòa không khí đơn nhất và máy bơm nhiệt hoạt động bằng điện, Lưu lượng môi chất lạnh thay đổi (VRF) và Máy điều hòa không khí bơm nhiệt ứng dụng (bao gồm các yêu cầu Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu cụ thể (MEPS).

– Bổ sung dung sai cho phép 10% giữa giá trị định mức và giá trị được kiểm tra đối với các chỉ số hiệu quả năng lượng (SEER, IEER & IPLV).

Mục tiêu của quy định này là thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/SAU/24_03438_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/SAU/1327/Rev.1