Ngày 06/3/2023, Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn DUS 2483: 2022, Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho khí thiên nhiên nén (CNG) và Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) được sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện cơ giới.

Theo đuý Tiêu chuẩn này quy định về thông số kỹ thuật này xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng nhiên liệu đối với nhiên liệu khí bao gồm chủ yếu là khí mê-tan khi được sử dụng làm nhiên liệu động cơ đốt trong.

Thông số kỹ thuật này xác định các tiêu chí đối với khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc khí sinh học khi được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong của xe cơ giới.

Thông số kỹ thuật này bao gồm các nhu cầu của động cơ đốt trong được thiết kế để sử dụng cho xe cơ giới.

Nhiên liệu đã được làm giàu hydro nằm ngoài phạm vi của thông số kỹ thuật này.

Thông số kỹ thuật này áp dụng cho nhiên liệu được đưa vào thùng nhiên liệu trên xe của phương tiện cơ giới dưới dạng khí nén hoặc khí hóa lỏng đông lạnh.

Thông số kỹ thuật này có thể phục vụ như một hướng dẫn về các yêu cầu chất lượng nhiên liệu khí cho động cơ đốt trong được sử dụng trong các ứng dụng cố định.

Thông số kỹ thuật này không phải là tiêu chuẩn đường ống dẫn khí thiên nhiên; những yêu cầu đó được xác định bởi thuế quan quốc gia và khu vực.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://www.unbs.go.ug

G/TBT/N/UGA/1619/Add.1