Ngày 21/01/0222 Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ phương tiện cho người đi bộ trong trường hợp va chạm.

Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm, quy trình thử nghiệm và chứng nhận tác động của bộ tác động để bảo vệ phương tiện cho người đi bộ trong trường hợp va chạm.

Tài liệu này áp dụng cho các loại xe thuộc loại M1 và N1, nhưng không bao gồm loại M1 có khối lượng tối đa không dưới 2.500 kg có điểm R của ghế lái trước mặt phẳng ngang của tâm trục trước hoặc có khoảng cách giữa điểm R của ghế lái và mặt phẳng ngang của tâm trục trước không quá 1.100 mm và xe loại N1 có điểm R của ghế lái trước mặt phẳng ngang của tâm trục trước hoặc có khoảng cách giữa điểm R của ghế lái và mặt phẳng ngang của tâm trục trước không quá 1.100 mm.

Mục tiêu để quản lý giao thông; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_0473_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / CHN / 1655