Ngày 07/3/2023, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định về thủ tục và nguyên tắc kinh doanh rượu và đồ uống có cồn. Nội dung: Với Luật 6487, được đăng trên Công báo ngày 11/06/2013 và số 28674, một số sửa đổi đã được thực hiện đối với Luật 4250 về Đạo luật độc quyền rượu mạnh và đồ uống có cồn. Điều 2(9) của Luật quy định về việc sử dụng nhãn hiệu trên đồ uống có cồn và Điều 2 (10) của Luật yêu cầu ghi rõ hàm lượng cồn còn lại trên bao bì đồ uống có cồn. Để thực hiện các quy định nêu trên, Dự thảo Quy định sửa đổi Quy định về Thủ tục và Nguyên tắc Kinh doanh Rượu và Đồ uống có cồn trong nước và nước ngoài đã được xây dựng.

Căn cứ Điều 2 Dự thảo quy định, trừ đồ uống sản xuất để xuất khẩu, nếu trong thành phần đồ uống không cồn có tồn dư cồn thu được từ quá trình chế biến đồ uống có cồn thì lượng cồn trong đồ uống không cồn đồ uống phải được ghi trên bao bì bên trong tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hoặc trên nhãn dán trên bao bì. Mặt khác, nếu không có cồn trong thành phần đồ uống không cồn, thông tin này sẽ được thể hiện bằng cụm từ “Rượu đã được loại bỏ hoàn toàn” trên bao bì bên trong hoặc trên nhãn đính kèm với bao bì.

Theo Điều 4 của Dự thảo Quy chế, nhãn hiệu, dấu hiệu nhận biết hoặc dấu hiệu phân biệt đối với đồ uống có cồn không được sử dụng trên đồ uống không cồn và trên các sản phẩm không phải là đồ uống có cồn. Ngoài ra, bất kỳ thương hiệu hoặc dấu hiệu nhận biết hoặc phân biệt nào của đồ uống không cồn và các sản phẩm không phải là đồ uống có cồn sẽ không được sử dụng trên đồ uống có cồn. Các sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu không nằm trong quy định này

Mục tiêu của Quy định thực hiện này là bảo vệ người tiêu dùng và cho phép họ được thông tin chính xác.

http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/TUR/13_3109_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TUR/42/Add.2