Tư vấn mua laptop: 8 điều cần biết trước khi xuống tiền

Ngày 27/10/2022, Thái Lan thông báo Dự thảo về nhãn máy tính. Dự thảo thông báo này quy định máy tính cá nhân và thiết bị máy tính là hàng hóa được kiểm soát bằng nhãn. Thông báo dự thảo này áp dụng cho máy tính cá nhân, bao gồm máy tính xách tay và máy tính xách tay, và thiết bị máy tính không được lắp ráp với nhau thành thiết bị.

Nhãn của hàng hóa được kiểm soát bằng nhãn phải ghi rõ tuyên bố, hình vẽ, nhãn hiệu nhân tạo hoặc hình ảnh phù hợp để không gây hiểu lầm về bản chất của sản phẩm và phải được hiển thị rõ ràng, dễ đọc bằng tiếng Thái hoặc tiếng nước ngoài kèm theo tiếng Thái.

Các chi tiết của hàng hóa được kiểm soát bằng nhãn mác phải được nêu rõ, chẳng hạn như tên loại hoặc loại sản phẩm, tên hoặc nhãn hiệu, tên quốc gia sản xuất, cách sử dụng, giá cả, ngày sản xuất và cảnh báo.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_7287_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / THA / 684