Lời khuyên hữu ích khi chọn mua lò vi sóng

Ngày 11/5/2022, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định về sản phẩm Lò vi sóng, bao gồm cả lò vi sóng kết hợp (TIS 60335 Phần 2 (25) – 25XX). Dự thảo quy định của Bộ quy định các lò vi sóng, bao gồm cả lò vi sóng kết hợp phải phù hợp với tiêu chuẩn về Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-25: Các yêu cầu riêng đối với lò vi sóng, bao gồm cả lò vi sóng kết hợp (TIS 60335 Phần 2 (25) – 2565).

Lò vi sóng có vỏ bọc tiêu chuẩn này, bao gồm cả lò vi sóng kết hợp, có điện áp danh định không quá 250 V.

Tiêu chuẩn này giống với Tiêu chuẩn IEC 60335-2-25 Edition 7.0 2020-01 Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 2-25: Yêu cầu riêng đối với lò vi sóng, kể cả lò vi sóng kết hợp.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_3354_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / THA / 665