Ngày 12/5/2022 Thái Lan thông báo dự thảo Quy định về dụng cụ nhựa dùng cho thực phẩm – Phần 3 Acrylonitrile-butadiene-styrene và Styrene-acrylonitrile (TIS 655 Phần 3-2554 (2011)). Dự thảo quy định bắt buộc đồ dùng bằng nhựa dùng cho thực phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn Đồ dùng bằng nhựa dùng cho thực phẩm – Phần 3 Acrylonitrile-butadiene-styrene và Styrene-acrylonitrile (TIS 655 Phần 3-2554 (2011)).

Tiêu chuẩn này đề cập đến đồ đựng và đồ dùng bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm được làm từ Acrylonitrile-butadien-styren và Styren-acrylonitrile được sử dụng để chuẩn bị, bảo quản hoặc tiêu dùng, và bao gồm thành phần của đồ đựng tiếp xúc với thực phẩm, ví dụ: nắp, khoảng trắng, hoặc nắp trong. Tiêu chuẩn này phân biệt đồ dùng bằng nhựa theo khả năng sử dụng trong 2 điều kiện tức là nhiệt độ cao và nhiệt độ bình thường. Nó phân loại đồ dùng bằng nhựa cho thực phẩm theo loại nhựa thành 2 loại, tức là acrylonitrile-butadiene-styrene và styrene-acrylonitrile. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung, ví dụ: chịu được nhiệt độ, mùi và vị, chịu được va đập, yêu cầu về an toàn. Nó cũng bao gồm việc đóng gói, đánh dấu và dán nhãn, lấy mẫu và các tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm.

Mục tiêu để phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3992_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / THA / 621 / Add.1