Ngày 25/6/2024, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định sản phẩm công nghiệp cho xe cơ giới.

Dự thảo Quy định của Bộ trưởng yêu cầu các loại xe cơ giới hạng nặng được trang bị động cơ đánh lửa dương phải tuân thủ Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan TIS 3044-2563(2020) Xe cơ giới hạng nặng được trang bị động cơ đánh lửa dương: Yêu cầu an toàn; Khí thải từ động cơ, mức 4.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe cơ giới thuộc loại M1, M2, N1 và N2 có động cơ đánh lửa dương và khối lượng chuẩn vượt quá 2.610 kg và cho tất cả các loại xe cơ giới thuộc loại M3 và N3.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với chất gây ô nhiễm, độ bền của thiết bị kiểm soát ô nhiễm và hệ thống chẩn đoán trên tàu (OBD). Việc phê duyệt kiểu của một phương tiện hoàn chỉnh được đưa ra theo tiêu chuẩn này phải được mở rộng cho phương tiện chưa hoàn thiện có khối lượng tham chiếu dưới 2.610 kg. Việc phê duyệt kiểu sẽ được mở rộng nếu nhà sản xuất có thể chứng minh rằng tất cả các tổ hợp thân xe dự kiến ​​sẽ được lắp trên xe chưa hoàn chỉnh sẽ làm tăng khối lượng tham chiếu của xe lên trên 2.610 kg.

Việc phê duyệt kiểu loại phương tiện được cấp theo tiêu chuẩn này sẽ được mở rộng cho các biến thể và phiên bản có khối lượng tham chiếu trên 2.380 kg với điều kiện là phương tiện đó cũng đáp ứng các yêu cầu liên quan đến việc đo lượng phát thải khí nhà kính và mức tiêu thụ nhiên liệu theo đoạn 4.2 của Liên hợp quốc. Quy định số 49 Sửa đổi 6.

Tiêu chuẩn này không bao gồm việc kiểm tra khí thải của phương tiện bằng Hệ thống đo lường khí thải di động (PEMS).

Mục tiêu để bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/THA/24_03941_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/702/Rev.1