Mực đông lạnh - Đầu mối thực phẩm vận chuyển toàn quốcNgày 07/12/2022, Tanzania thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với mực ống và mực ống đông lạnh.

Theo đó quy định Mực ống đông lạnh phải: sạch và có màu và mùi đặc trưng khi rã đông; ở trong tình trạng tốt và nguyên vẹn; không bị mất nước, không bị ôi thiu oxy hóa và mất mùi; không có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng và khuyết tật nào; đông lạnh nhanh để đạt nhiệt độ lõi -18 ºC hoặc thấp hơn trong thời gian không quá 8 giờ; được bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ -18 ºC hoặc thấp hơn.

Mực ống/mực ống đông lạnh phải được đóng gói cẩn thận bằng vật liệu cấp thực phẩm.

Ngoài các yêu cầu của TZS 538, các yêu cầu ghi nhãn cụ thể sau đây sẽ được áp dụng và phải được đánh dấu rõ ràng và không thể tẩy xóa: tên sản phẩm phải là “mực nang/mực ống đông lạnh”; tên và địa chỉ thực của bộ xử lý; khối lượng tịnh; ngày sản xuất; số lô; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản; hướng dẫn sử dụng; nước xuất xứ.

Mỗi thùng chứa cũng có thể được đánh dấu bằng dấu chứng nhận TBS

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_8299_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TZA/867