Cửa hàng, đại lý bán hóa chất công nghiệp tại Hưng Yên. Hotline: 0968715968  - Home | Facebook

Ngày 21/01/2022 Rwand thông báo dự thảo Tiêu chuẩn về ghi nhãn hóa chất— Yêu cầu.

Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn hóa chất. Nó áp dụng cho các chất tinh khiết và các dung dịch loãng của chúng và cho hỗn hợp, cho chất hoặc hỗn hợp nguy hiểm bao gồm các ký hiệu tượng hình, các từ báo hiệu, các cảnh báo nguy hiểm, các cảnh báo đề phòng và các tuyên bố bổ sung.

Quy định này không bao gồm các yêu cầu đối với các chất hoặc hỗn hợp thử nghiệm; không áp dụng cho các sản phẩm y tế hoặc thú y, mỹ phẩm, bom đạn hoặc chất nổ, thuốc trừ sâu, chất thải và thực phẩm hoặc thức ăn gia súc ở giai đoạn hoàn thiện.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_0675_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / RWA / 616