Giá gia cầm hôm nay 04/01/2024: Bình ổn so với hôm quaNgày 05/4/2024, Kazakhstan thông báo Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về thịt gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm.

Theo đó Dự thảo sửa đổi một số nội dung sau: sửa tên các đối tượng của quy chuẩn kỹ thuật trong EAEU TR 051/2021; mở rộng EAEU TR 051/2021 với các nhóm phân loại các loại sản phẩm thịt gia cầm khác nhau tùy thuộc vào phần khối lượng của nguyên liệu thịt; điều chỉnh các khái niệm liên quan đến thịt đóng hộp gia cầm (nội tạng), thịt gia cầm đóng hộp (nội tạng) dùng làm thức ăn cho trẻ em và thịt gia cầm rút xương; sửa đổi các yêu cầu ghi nhãn và mở rộng phạm vi áp dụng các chỉ số an toàn do EAEU TR 051/2011 thiết lập liên quan đến các sản phẩm thịt gia cầm (nội tạng), có tính đến các đặc điểm phân loại mới của nó.

Mục tiêu để cải thiện sự an toàn của các sản phẩm gia cầm để bảo vệ tính mạng và (hoặc) sức khỏe con người, đồng thời ngăn chặn sự lừa dối của người tiêu dùng; Làm rõ một số quy định của quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả thực tiễn áp dụng quy chuẩn về định nghĩa sản phẩm thịt gia cầm, yêu cầu ghi nhãn, yêu cầu về an toàn vi sinh và vệ sinh đối với sản phẩm đó.; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

E-mail: info@eecommission.org

Mã thông báo: G/TBT/N/KAZ/29