Ngày 03/11/2022, Israel thông báo Dự thảo sửa đổi quy định đối với tấm kính phẳng dùng cho tòa nhà.

Theo đó quy định sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 938 phần 3 được thay thế bằng SI 938 phần 3.1 đến 3.7. Các bản sửa đổi tiêu chuẩn dự thảo này áp dụng các Tiêu chuẩn Quốc tế sau đây và do đó khác biệt đáng kể so với tiêu chuẩn cũ:

– SI 938 phần 3.1 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12543-1 – Phiên bản thứ hai: 2011-08-15;

– SI 938 phần 3.2 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12543-2 – Phiên bản thứ hai: 2011-08-15;

– SI 938 phần 3.3 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12543-3 – Phiên bản thứ hai: 2011-08-15;

– SI 938 phần 3.4 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12543-4 – Phiên bản thứ hai: 2011-08-15;

– SI 938 phần 3.5 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12543-5 – Phiên bản thứ hai: 2011-08-15;

– SI 938 phần 3.6 áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 12543-6 – Phiên bản thứ hai: 2011-08-15 và Bản sửa đổi kỹ thuật 1: 2012-05-15;

– SI 938 phần 3.7 áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu EN 12150-1: Tháng 9 năm 2000.

Tất cả các phần của các tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ là bắt buộc, ngoại trừ các yêu cầu đối với kính an toàn silicat vôi soda vôi cường lực cong được nêu chi tiết trong SI 938 phần 3.7, sẽ là tự nguyện.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_2800_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1125