Hội thảo

“CPTPP & EVFTA: Sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp Việt”

Thời gian: Thứ Tư, ngày 01 tháng 07 năm 2020

Cơ quan tổ chức: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

Nội dung:

Các trình bày chính:

1. Hiệp định CPTPP & EVFTA hiện thực hóa kỳ vọng – ông Ngô Chung Khanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công thương

2. Cam kết EVFTA – CPTPP về sở hữu trí tuệ, Hàm ý cho các doanh nghiệp – bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

3. Tài sản trí tuệ trong chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp – PGS. Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), Bộ môn Quản trị Thương hiệu Trường Đại học Thương mại

4. Hàng giả – hàng nhái và câu chuyện thực thi quyền sở hữu trí tuệ – ông Vũ Xuân Trường, Thành viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI)

5. Sở hữu trí tuệ với Startup Việt, Trong bối cảnh Việt Nam chính thức kí kết các hiệp định EVFTA và CPTPP – ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch VMCG, Sáng lập Strategy Academy  

6. CPTPP và EVFTA với vấn đề sở hữu trí tuệ ở Việt Nam – ông Vũ Vinh Phú, Chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại HN Nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội