Ngày 05/01/2022 Hoa Kỳ thông báo dự thảo Quy trình Kiểm tra máy rửa bát. Thông báo đề xuất xây dựng quy tắc và yêu cầu góp ý đề xuất sửa đổi phụ lục quy trình thử nghiệm hiện tại cho máy rửa bát, thông qua phụ lục quy trình thử nghiệm mới, kết hợp với tài liệu tham khảo. Các sửa đổi được đề xuất đối với quy trình hiện tại sẽ thiết lập các yêu cầu về độ cứng của nước, độ ẩm tương đối và kiểu tải; cập nhật các yêu cầu về nhiệt độ môi trường, liều lượng chất tẩy rửa, và đo công suất ở chế độ chờ; bao gồm các phương pháp thử nghiệm từ các miễn trừ được công bố gần đây cho máy rửa bát; và bao gồm các quy định về ngưỡng chỉ số làm sạch tối thiểu để xác nhận chu kỳ thử nghiệm đã chọn. Phụ lục quy trình thử nghiệm mới được đề xuất sẽ bổ sung bao gồm số chu kỳ hàng năm được cập nhật và giờ chế độ công suất thấp để tính toán mức tiêu thụ năng lượng. DOE đang tìm kiếm ý kiến ​​từ những người quan tâm các bên về đề xuất.

Mục tiêu để phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 22 tháng 2 năm 2022

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_0024_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / USA / 1817