Tư vấn mở shop bán mỹ phẩm xách tay Nhật

Ngày 28/2/2022 Hàn Quốc thông báo dự thảo sửa đổi quy định về Tiêu chuẩn an toàn đối với mỹ phẩm. Các sửa đổi được đề xuất bao gồm:

Bổ sung các thành phần bị cấm cho mỹ phẩm và các hạn chế nghiêm ngặt về việc sử dụng: Bổ sung các chất ô nhiễm khó phân hủy, một số phần bị cấm; Cấm sử dụng benzalkonium chloride, một chất bảo quản, trong các sản phẩm dạng xịt.

Các ngoại lệ mới được thiết lập cho các thành phần bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm; Bổ sung các thành phần có thể được sử dụng làm thuốc nhuộm tóc và giới hạn nồng độ tối đa của chúng; Làm rõ và sửa đổi các điều khoản trong quy định.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_1854_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / KOR / 1061