Thực hư chuyện dùng chai nhựa đựng nước để ở trong tủ lạnh gây ung thưNgày 08/4/2024, EU thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 10/2011 của Ủy ban về vật liệu nhựa và các vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm và Quy định sửa đổi (EC) số 2023/2006 về thực hành tốt sản xuất vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm liên quan đến nhựa tái chế và các vấn đề khác liên quan đến kiểm soát chất lượng và sản xuất vật liệu nhựa và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm.

Theo đó dự thảo sửa đổi Quy định này nhằm mục đích tăng cường kiểm soát chất lượng theo Quy định (EU) số 10/2011 về vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm bằng nhựa (FCM) bằng cách:

Đảm bảo phù hợp với Quy định (EU) 2022/1616 về nhựa tái chế và Quy định (EU) số 528/2012 về các sản phẩm diệt khuẩn;

Đưa ra các yêu cầu về độ tinh khiết đối với các chất thu được từ chất thải và vật liệu tự nhiên; điều chỉnh thử nghiệm di chuyển của vật liệu nhiều lớp và thử nghiệm lặp lại; bổ sung các quy tắc kiểm soát chất lượng vào Quy định (EC) số 2023/2006 về thực hành sản xuất tốt.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/EEC/24_02483_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/EEC/24_02483_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/1056