Ngày 17/12/2021 EU thông báo Dự thảo Quy định về các vật liệu và vật liệu nhựa tái chế dự định tiếp xúc với thực phẩm và bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008. Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc đưa vào thị trường các vật liệu nhựa và các sản phẩm có hàm lượng nhựa tái chế / thứ cấp nhằm mục đích sử dụng tiếp xúc với thực phẩm. Nó đưa ra các quy tắc cho việc sản xuất chúng, công nghệ tái chế phù hợp, quy trình tái chế, lắp đặt tái chế, chất thải nhựa, thu gom và phân loại nhựa đầu vào và khử nhiễm chúng, và việc sử dụng đầu ra nhựa, kiểm soát chất lượng, đăng ký các nhà điều hành kinh doanh và thực thi , với mục đích đảm bảo rằng hàm lượng tái chế trong vật liệu nhựa cuối cùng và các vật phẩm dùng để tiếp xúc với thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng thực phẩm đó, hoặc làm thay đổi chất lượng hoặc đặc tính cảm quan của chúng. Quy định bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008, quy định sẽ thay thế.

Mục tiêu để bảo đảm an toàn thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7883_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_7883_01_e.pdf

Mã số thông báo: G / TBT / N / EU / 860