Ngày 17/02/2022 EU thông báo dự thảo Quy định các yêu cầu về thiết kế sinh thái đối với chế độ tắt, chế độ chờ và mức tiêu thụ năng lượng dự phòng được nối mạng của thiết bị văn phòng và điện gia dụng theo Chỉ thị 2009/125 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng. Dự thảo Quy định của Ủy ban này đặt ra các yêu cầu về mức tiêu thụ năng lượng tối đa ở chế độ tắt, chế độ chờ và chế độ chờ nối mạng, cũng như các yêu cầu về chức năng và thông tin liên quan đến các chế độ này đối với các thiết bị điện và điện tử khác nhau trong gia đình và văn phòng.

Theo Chỉ thị thiết kế sinh thái 2009/125 / EC, các sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu này sẽ không được phép đưa vào thị trường EU. Dự thảo Quy định dựa trên kết quả của một nghiên cứu kỹ thuật, môi trường và kinh tế đã được thực hiện với sự tham vấn của các bên liên quan. Các biện pháp được đề xuất là đối tượng của đánh giá tác động. Dự thảo Quy chế bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EC) số 1275/2008.

Mục đích của biện pháp này là tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của thiết bị điện và điện tử gia dụng và văn phòng trong phạm vi của dự thảo Quy định này một cách hiệu quả về chi phí và đảm bảo rằng các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn sẽ được đưa vào thị trường nội địa EU. Biện pháp này sẽ đóng góp vào các mục tiêu của EU là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, an ninh cung cấp năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_0395_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_0395_01_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / EU / 864