Xi măng Cẩm Phả - Home | Facebook

Ngày 01/03 Đài Loan thông báo dự thảo sửa đổi các yêu cầu về kiểm tra pháp lý đối với xi măng. Nhằm nâng cao chất lượng của xi măng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm định (BSMI) đang đề xuất cập nhật tiêu chuẩn kiểm tra CNS 61 cho Xi măng Portland lên phiên bản hiện tại, được xuất bản vào năm 2021. Những thay đổi chủ yếu liên quan đến giới hạn tối đa của các thành phần bổ sung, giá trị tổn thất lớn nhất khi bắt lửa và dư lượng không hòa tan trong các chất hóa học, kiểm tra các đặc tính vật lý về tính phù hợp, bề mặt cụ thể, bao bì và nhãn mác.

Các thủ tục đánh giá sự phù hợp vẫn như cũ, tức là Kiểm tra Giám sát (MI) hoặc Giám sát Kiểm tra Sản phẩm từ Cơ sở với Hệ thống Quản lý đã Đăng ký (Kiểm tra Giám sát Dựa trên MS). Người nộp đơn kiểm tra bắt buộc sẽ được phép tự in Dấu kiểm tra hàng hóa.

Mục tiêu để phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_1874_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / TPKM / 485