Ngày 04/11/2022, Cộng Hoà Dominica thông báo Tiêu chuẩn chung về kiểm soát tài chính và cơ chế bảo mật cho nhà sản xuất, nhà sản xuất và nhập khẩu rượu và thuốc lá thành phẩm. Lý do thông báo khẩn cấp về tiêu chuẩn chung trên hệ thống TRAFICO để kiểm soát các sản phẩm rượu và thuốc lá, Tổng cục Thuế vụ (DGII): Việc giới thiệu bất hợp pháp các sản phẩm rượu và thuốc lá, làm giả, pha trộn và gian lận sản xuất chúng, và các vụ ngộ độc và tử vong do các hành vi phạm tội đó gây ra; Do những sự kiện như vậy ảnh hưởng đến thương mại, sức khỏe, doanh thu thuế và an toàn công cộng, các biện pháp nghiêm ngặt phải được đưa ra để kiểm soát các hoạt động tội phạm này; Biện pháp quản lý được đề xuất nhằm đảm bảo lòng tin của người tiêu dùng, an ninh trong hoạt động thương mại và tiêu thụ an toàn các sản phẩm rượu và thuốc lá, trong khuôn khổ quy định có lợi cho sức khỏe, an ninh tài chính và an toàn công cộng.

Mục tiêu để thông tin các yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/DOM/21_3751_00_s.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/DOM/232