Ngày 05/7/2024, Canada thông báo dự thảo Quy định về thức ăn chăn nuôi. Theo đó các quy định này bao gồm một loạt các yêu cầu mới và được cập nhật sẽ cải thiện tính an toàn của thức ăn chăn nuôi và chuỗi sản xuất thực phẩm, phản ánh các thông lệ tốt nhất quốc tế và hỗ trợ đổi mới trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, cụ thể:

Yêu cầu các bên được quản lý phải xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát phòng ngừa, trong đó mô tả các mối nguy liên quan đến hàng hóa và hoạt động vận hành cũng như cách giảm thiểu những rủi ro này;

Yêu cầu lưu giữ hồ sơ chi tiết hơn để hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lý rủi ro dọc theo chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi;

Cập nhật các tiêu chuẩn chung và an toàn cho thức ăn chăn nuôi để phản ánh tốt hơn khoa học, rủi ro, hoạt động sản xuất và công nghệ hiện tại;

Yêu cầu cấp phép đối với thức ăn chăn nuôi theo quy định và hoạt động đối với thức ăn chăn nuôi bán giữa các tỉnh, xuất khẩu và nhập khẩu để bán;

Yêu cầu ghi nhãn mới yêu cầu thông tin về sức khỏe và an toàn phải được viết bằng cả hai ngôn ngữ chính thức và sử dụng mã nhận dạng (số lô) trên tất cả nhãn thức ăn chăn nuôi;

Phạm vi mở rộng các loài vật nuôi sẽ được thêm vào: chim bồ câu, gà lôi, gà gô, chim cút, hươu nai, gia súc, ngựa, cừu, dê, lợn, gia cầm.

Các tài liệu được hợp nhất vào dự thảo Quy định về thức ăn chăn nuôi này bao gồm: thức ăn chăn nuôi một thành phần; thành phần thuốc; các sản phẩm không phải thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; các điều kiện và đảm bảo dinh dưỡng được phép ghi trên nhãn thức ăn chăn nuôi; giá trị dinh dưỡng tối đa trong thức ăn chăn nuôi; hạt cỏ dại tối đa trong thức ăn chăn nuôi; mức độ tạp chất tối đa trong thức ăn chăn nuôi; các tuyên bố được phép ghi trên nhãn thức ăn chăn nuôi; và các chất có hại được kê đơn.

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2024/2024-07-03/html/sor-dors132-eng.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/645/Add.2