Ống hút gạo Mechon – Câu chuyện thay đổi nhận thức người dùng

Ngày 06/01/2022 Canada thông báo dự thảo Quy định về sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Quy định cấm đồ nhựa dùng một lần được đề xuất (các Quy định được đề xuất) sẽ cấm sản xuất, nhập khẩu và bán sáu loại đồ nhựa dùng một lần (ví dụ: túi đựng đồ nhựa dùng một lần, dao kéo, dịch vụ ăn uống đồ dùng làm từ hoặc chứa chất dẻo có vấn đề, vòng đệm, que khuấy và ống hút).

Sản xuất và nhập khẩu với mục đích xuất khẩu sẽ không bị đề xuất cấm. Túi thanh toán, dao kéo và ống hút có các sản phẩm thay thế có thể tái sử dụng nên Quy định được đề xuất sẽ xác định các tiêu chuẩn thực hiện để phân biệt giữa các mặt hàng dùng một lần và đồ tái sử dụng cho ba loại sản phẩm này. Quy định cũng sẽ cung cấp miễn trừ ống hút phù hợp với người khuyết tật.

Mục tiêu của Quy định đề xuất là ngăn chặn ô nhiễm nhựa bằng cách loại bỏ hoặc hạn chế sản xuất, nhập khẩu và bán sáu loại mặt hàng nhựa sử dụng một lần có nguy cơ đe dọa đối với môi trường, khó tái chế và sẵn sàng các lựa chọn thay thế có sẵn; Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 5 tháng 3 năm 2022

www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-12-25/html/reg2-eng.html

Mã thông báo: G / TBT / N / CAN / 661