Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2020

Năm phát hành: 2020

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Báo cáo gồm 5 phần: Phần thứ nhất là thống kê thuế quan và thương mại cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đối với tất cả các sản phẩm, cũng như phân tích các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp. Phần thứ hai dành cho mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ một trang đầy đủ với sự phân chia theo ngành và phạm vi nhiệm vụ. Phần này cũng bao gồm các điều kiện tiếp cận thị trường mà các nền kinh tế phải đối mặt trong các thị trường xuất khẩu chính tương ứng của họ. Phần thứ ba là thông tin về các biện pháp phi thuế quan đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thương mại quốc tế. Phần thứ tư là chủ đề đặc biệt được đổi mới trong mỗi phiên bản. Các phụ lục nằm trong phần năm, bao gồm các nguồn dữ liệu và phần tổng hợp các câu hỏi thường gặp.

  • TBT QUẢNG NINH
  • TBT VIỆT NAM
  • Hiệp định khác
  • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NINH
  • Đơn vị quản lý: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Số 41, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thống kê truy cập
Số người đang xem: 0
Số lượt người xem: 321

Khi trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ website này, đề nghị nêu rõ nguồn www.quangninh.tcvn.gov.vn