Ngày 1/6 tại Khánh Hòa đã diễn ra Chương trình Hội thảo tập huấn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Triển khai, áp dụng, quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc. Tham dự ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và gần 350 đại biểu đến từ các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các thành viên hội đồng sơ tuyển, chuyên gia đánh giá, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 23 tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc; đang triển khai xây dựng Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Về triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, đến nay đã có 2030 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó có 280 doanh nghiệp xuất sắc được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia. Đồng thời, 52 doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng quốc gia được cử đi tham dự và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Chương trình Hội thảo sẽ giúp các doanh nghiệp tham gia GTCLQG nắm bắt kiến thức, kỹ năng để xây dựng, hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ tham dự GTCLQG đảm bảo đúng quy định; giúp lực lượng chuyên gia, đánh giá GTCLQG tại địa phương có thêm kiến thức, kỹ năng hỗ DN tham gia GTCLQG, cũng như giúp Hội đồng sơ tuyển trong việc đánh giá, thẩm định hồ sơ tham dự của DN một cách hiệu quả nhất. Về truy xuất nguồn gốc giúp cán bộ, công chức, viên chức, nắm bắt thông tin, hiểu rõ hơn hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, phục vụ công tác quản lý trong phạm vi, lĩnh vực được phân công đạt hiệu quả thiết thực.

Trong khuôn khổ Chương trình, các đơn vị tham gia đã trình bày tham luận liên quan đến vấn đề tổng quan về GTCLQG và mô hình tự đánh giá hiệu quả HTQL theo các tiêu chí GTCLQG; Kinh nghiệm triển khai hoạt động GTCLQG; Quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc; Tổng quan các TCVN về truy xuất nguồn gốc đã được ban hành và các tiêu chuẩn đang được xây dựng; Tổng quan về triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc…Tại hội thảo lần này là cầu nối, tạo sự gắn kết cho các cơ quan quản lý tại địa phương, là dịp để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình triển khai nhiệm vụ, không chỉ đối với hoạt động GTCLQG, truy xuất nguồn gốc, mà còn hỗ trợ trong các hoạt động chuyên môn khác.

Nguồn: TBT Quảng Ninh