Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo việc đăng ký  tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022, ngày 06/5/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022”. Tham dự có đại diện Lãnh đạo, cán bộ trực tiếp viết báo cáo tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 của 03 doanh nghiệp, cán bộ phòng Quản lý Nghiệp vụ – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cán bộ phòng Quản lý Nghiệp vụ hướng dẫn, trao đổi nội dung những khó khăn, vướng mắc trong quá trình viết báo cáo Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022, trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung hồ sơ tham dự giải thưởng cần có theo quy định trước khi Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định, kiểm tra, đánh giá tại chỗ để tổng hợp kết quả gửi Hội đồng trung tuyển.Quốc gia xem xét, báo cáo trình Thủ tướng.

Thông qua Hội thảo “Hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022” đã giúp các doanh nghiệp hiểu thêm về vai trò quan trọng của việc tham dự GTCLQG nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của tỉnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng./.

Nguồn: TBT Quảng Ninh