Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn sản phẩm sữa lên men

Ngày 26/4/2022 Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 285 - Sản phẩm sữa lên men. Sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 244 và SI 285, được thay…