Philippines thông báo dự thảo quy định đối với thực phẩm và dược phẩm

Ngày 12/12/2022, Philippines thông báo dự thảo quy định đối với thực phẩm và dược phẩm, gồm: Thuốc xét nghiệm; Dược phẩm; Thuốc thú y; Sản phẩm thực phẩm nói…