Quảng Ninh cấp chứng nhận cho 86 sản phẩm OCOP năm 2021Năm 2022, các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với nhiều loại hàng hóa theo quy định, thành lập các đoàn kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Về cơ bản, các mặt hàng lưu thông trên thị trường đều có xuất xứ rõ ràng, chất lượng bảo đảm, giá cả bình ổn, giúp người tiêu dùng tiếp cận với các sản phẩm an toàn, kết hợp với quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh. Trong đó:

Về khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đã tiến hành mua 58 mẫu xăng, dầu (36 mẫu xăng, 22 mẫu dầu) để khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Kết quả: 58 mẫu xăng dầu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Mua mẫu đồ điện – điện tử, đồ chơi trẻ em khảo sát nhằm đánh giá chất lượng hàng hóa đối với đồ điện – điện tử, đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường năm 2022, gồm: 13 mẫu đồ điện – điện tử, 16 mẫu đồ chơi. Kết quả: Các mẫu đồ điện có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. Các mẫu đồ chơi trẻ em có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Đã tổ chức thẩm định (xếp loại, định kỳ) 391 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (đạt 100%KH), kết quả 14 cơ sở xếp loại A (tốt); 377 cơ sở xếp loại B (đạt); Cấp 90 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP  cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Lũy tích cấp 391 giấy chứng nhận ATTP (đạt 100% KH).

Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đạt 100% và thực hiện kiểm tra, hậu kiểm, giám sát thường xuyên về các điều kiện bảo đảm ATTP  theo quy định gồm 12 Siêu thị tổng hợp có kinh doanh thực phẩm, 120 cửa hàng tiện lợi. Phối hợp với lực lượng QLTT trong công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ mất an toàn cao như thực phẩm tươi sống, rượu thủ công, gia cầm và sản phẩm gia cầm; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, hướng dẫn ghi chép sổ mua, bán hàng hóa phục vụ việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với các chủ phương tiện vận chuyển thực phẩm từ các tỉnh khác vào tiêu thụ tại các chợ trung tâm trên địa bàn Tỉnh.

Về lĩnh vực thử nghiệm điện, điện tử; thử nghiệm vật liệu xây dựng đã thử nghiệm điện – điện tử được 300 mẫu; thử nghiệm vật liệu xây dựng: 45 mẫu đều đảm bảo chất lượng theo quy định.

Nguồn: TBT Quảng Ninh