Ngày 4/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KHCN, đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh”.
Tham dự Hội thảo có TS Nguyễn Tùng Lâm – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Năng suất Việt Nam, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – PGĐ Sở KH&CN; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện một số trường đại học, cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo và chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam về tình hình triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kinh nghiệm triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg tại một số tỉnh, thành phố; nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo theo ISO 56000; giới thiệu về một số hệ thống quản lý và công cụ quản lý tiên tiến.
Đồng chí Nguyễn Văn Tân – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) đã báo cáo về quá trình triển khai xây dựng dự thảo và dự kiến các nhiệm vụ nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, Mục đích đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực thông qua việc ứng dụng những thành tựu mới của KH&CN; áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo.
Hội thảo là dịp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: TBT Quảng Ninh