Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 28/4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ doanh nghiệp năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021; vừa qua, Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) đã tổ chức Khoá tập huấn về Tổng quan chung về các Hệ thống, công cụ, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) cho doanh nghiệp ngành dịch vụ. Tham dự buổi tập huấn có gần 20 học viên là đại biểu đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) hướng dẫn, trao đổi và truyển tải các nội dung của chương trình. Nội dung cụ thể gồm: Đào tạo các giải pháp kết hợp các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho lãnh đạo và cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm thay đổi tư duy; Nắm bắt được những yêu cầu đối với nền kinh tế trong bối cảnh mới, những nguyên tắc nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng lòng trung thành của khách hàng; Tìm hiểu và làm chủ được phương pháp phân tích giá trị đối với khách hàng, cụ thể hoá tư duy “ lấy khách hàng làm trọng tâm”; Phân tích các quá trình và xây dựng chuẩn mực cung cấp dịch vụ làm tối ưu; Làm chủ một số công cụ hữu ích trong quản lý đối với cấp quản lý trung gian.

Những kiến thức khi tham gia khoá tập huấn này sẽ giúp cán bộ của các doanh nghiệp nâng cao hiểu biết và kỹ năng về áp dụng Hệ thống, công cụ, giải pháp kỹ thuật nâng cao Năng suất chất lượng để ứng dụng vào thực tiễn quản lý và lao động sản xuất tại doanh nghiệp, đơn vị; qua đó đóng góp vào việc nâng cao năng suất lao động và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị.

Nguồn: TBT Quảng Ninh