Ngày 04/04/2024, Vương quốc Anh thông báo dự thảo quy định đối với sản phẩm rượu. Theo đó quy định một số nội dung sau:

  • Cho phép chuyển đổi sản phẩm rượu nhập khẩu, tức là để làm ngọt, tạo ga cho rượu nhập khẩu số lượng lớn hoặc sản xuất rượu từ nho nhập khẩu.
  • Thực hiện một số thay đổi về quy định ghi nhãn rượu về bản chất và nguồn gốc của sản phẩm.
  • Xuất bản và cập nhật danh sách các quy trình và thực hành oenological đã được phê duyệt trên GOV.UK.
  • Cho phép sản xuất và tiếp thị rượu không cồn và rượu có nồng độ cồn thấp.
  • Đạt 4,5% abv tối thiểu (rượu theo thể tích) đối với tất cả các loại rượu được sản xuất tự nhiên.

Mục tiêu để giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hỗ trợ việc làm tại địa phương; Đảm bảo người tiêu dùng hiểu rõ về bản chất và nguồn gốc của sản phẩm họ mua; Giúp nhà sản xuất tiếp cận các kỹ thuật sản xuất rượu vang mới nhất đã được phê duyệt; Hỗ trợ rượu vang cạnh tranh với bia và rượu táo ở mức giá thấp và không có chất thay thế rượu như sản phẩm phổ biến dành cho người tiêu dùng; Đảm bảo sự bình đẳng trong các quy định quản lý việc sản xuất rượu vang có chỉ dẫn địa lý (GI) và rượu vang không có GI; Hỗ trợ các hoạt động thương mại giúp giảm lượng khí thải CO2. Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/GBR/24_02442_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/GBR/80