Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn bình chữa cháy xách tay

Ngày 31/01/2024, Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 129 phần 1 - Bình chữa cháy xách tay. Theo đó, dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI…