Ecuador thông báo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật bình chữa cháy xách tay

Ngày 03/6/2024, Ecuador thông báo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật bình chữa cháy xách tay. Theo đó các sản phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu sau…