Ngày 28/3/2024, Ukraine thông báo dự thảo sửa đổi một số luật về lưu hành các giống bông.

Theo đó, Dự thảo Luật quy định đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu và đưa vào lưu hành các loại bông ở Ukraina trong thời gian thiết quân luật và ba năm sau khi lệnh này chấm dứt hoặc hủy bỏ.

Dự thảo Luật đề xuất sửa đổi Mục VI “Quy định cuối cùng” của Luật Ukraine “Về hệ thống an toàn sinh học nhà nước trong việc tạo ra, thử nghiệm, vận chuyển và sử dụng sinh vật biến đổi gen”, theo đó, tạm thời trong thời gian thiết quân luật ở Ukraine. Ukraine và trong vòng 36 tháng sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ, sẽ không có yêu cầu đăng ký nhà nước về GMO và phải xin giấy phép theo quy định của Luật này để nhập khẩu, nghiên cứu, phê duyệt (thử nghiệm) của nhà nước, sản xuất công nghiệp và đưa vào lưu hành sản phẩm biến đổi gen. bông cũng như các sản phẩm được sản xuất với công dụng của nó.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi Mục IX “Các điều khoản cuối cùng” của Luật “Về hạt giống và vật liệu trồng trọt” của Ukraine với một điều khoản, theo đó, trong thời gian thiết quân luật ở Ukraine và trong 36 tháng sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ luật này, đặt đưa vào lưu hành các giống hạt bông và được phép sử dụng mà không cần chứng nhận nguyên liệu hạt giống.

Dự thảo Luật cũng được thông báo theo Hiệp định SPS.

Mục tiêu để giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/UKR/24_02310_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/290